• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

Bezpłatna pomoc osobom będącym w potrzebie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach Oferuje bezpłatną pomoc osobom będącym w potrzebie oraz chętnym do skorzystania z form pomocy tj: udział w terapii

  • poradnictwo pedagogiczne
  • podnoszenie wiary we własne siły
  • poprawa funkcjonowania w środowisku domowym i szkolnym

Godziny przyjęć:

Środa - 13:00 - 17:00
Czwartek - 8:00 - 12:00

Terapeuta przyjmuje w budynku Urzędu Gminy w sali nr 3.

Na wizyty prosimy udawać się w ściśle określonych godzinach konsultacji lub kontaktować się z nami.


Tel. 76 88 71 216

(-) Agnieszka Mietelska

Dyrektor GOPS Miłkowice

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, stworzona z myślą o osobach, które poszukują wsparcia w kryzysowych sytuacjach życiowych, np. zmagających się z samotnością, problemami psychicznymi, uzależnieniem czy żałobą. Portal umożliwia dołączanie do już istniejących grup wsparcia, a także tworzenie nowych, skupiających ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – podzielić się swoim problemem i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowaliśmy również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

Aby dołączyć do społeczności platformy GrupaWsparcia.pl, wystarczy wejść na stronę www.grupawsparcia.pl i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników. W tej chwili z portalu korzysta już ponad 10 tysięcy osób, które z powodzeniem uzyskują pomoc i wsparcie oraz udzielają go innym.

Nie zwlekaj!

Zarejestruj się na GrupaWsparcia.pl i daj sobie pomóc!

Oddziaływania Korekcyjno-Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że rozpoczyna realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który skierowany jest w szczególności do:

  • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary.
  • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej,
  • osób. które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego.

Udział w programie stanowi jedną z form oddziaływań terapeutycznych i socjalizacyjnych adresowanych do sprawców przemocy w rodzinie, szczególnie tych. wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty lub które zostały skazane wyrokiem sądowym za przemoc w rodzinie, jak również wobec tych. które zidentyfikowały się jako sprawcy przemocy w rodzinie. W programie mogą wziąć udział także osoby, które rozpoznają u siebie problem z kontrolą własnych emocji, a także skłonność do agresji ora7. które pragną zdobyć umiejętności powstrzymywania się od reagowania agresją na sytuacje trudne w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji i grupowych spotkań o charakterze warsztatowym. W programie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu legnickiego, jak również osoby spoza powiatu. Program będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych oraz edukacyjnych, których celem będzie doprowadzenie do trwałej zmiany zachowania i postaw osób stosujących przemoc, co spowoduje ograniczenie ryzyka dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Przewiduje się realizację 60 godzin zajęć warsztatowych oraz 12 godzin konsultacji indywidualnych.

Program realizowany będzie przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia sfinansowane będą z dotacji przyznanej na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


Nabór osób chętnych do udziału w programie prowadzony jest przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie oraz zachowujące abstynencję od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy. ul. PI. Słowiański I.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 72 43 467 lub bezpośrednio u pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy, PI. Słowiański I, III piętro, pokój 355.

PROGRAM – „WSPIERAJ SENIORA”

Wójt Gminy Miłkowice  informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Miłkowice  przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program bezpośrednio realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu  

Numer Infolinii  22 505 -11-11

Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8-21

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej .

Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.

Przyznanie usługi nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Serdecznie zachęcam Seniorów do pozostania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią i korzystania z usług ośrodka pomocy społecznej.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m