Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

czytaj więcej...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – terapeuta uzależnień

Projekt unia 2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w związku z realizacją projektu "Gops Miłkowice - nowe otwarcie", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - terapeuta uzależnień

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Miłkowicach, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

Nazwa stanowiska pracy: Tereapeuta uzależnień

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba miejsc pracy: 1 ( 1 etat )

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia,
  2. Klauzula informacyjna RODO.

Projekt "Gops Miłkowice - nowe otwarcie" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Projekt unia 2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w związku z realizacją projektu "Gops Miłkowice - nowe otwarcie", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Miłkowicach, ul.Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik socjalny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba miejsc pracy: 1 ( 1 etat )

 

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia,
  2. Klauzula informacyjna RODO.

Projekt "Gops Miłkowice - nowe otwarcie" Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zapytanie ofertowe - KOORDYNATOR PROJEKTU "Gops Miłkowice - nowe otwarcie"

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w związku z realizacją projektu  ,,Gops Miłkowice- nowe otwarcie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:
 KOORDYNATORA PROJEKTU

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zasadą konkurencyjności.

więcej...

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - pracownik ds. funduszu alimentacyjnego , dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:


I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Miłkowicach , ul. II Armii Wojska   Polskiego 71, 59-222 Miłkowice
II. Nazwa stanowiska pracy:  pracownik ds. funduszu alimentacyjnego , dodatków mieszkaniowych i energetycznych
III. Wymiar etatu: 3/4 etatu

więcej ...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Miłkowicach, ul.II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

Nazwa stanowiska pracy: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Liczba miejsc pracy: 1 (1/2  etatu)

 

więcej ...

 

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds.świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę

Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

DO POBRANIA:

  1. WYNIKI NABORU,
  2. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE,
  3. Ogłoszenie o naborze,
  4. Kwestionariusz osobowy.
займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m