• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

Oddziaływania Korekcyjno-Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że rozpoczyna realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który skierowany jest w szczególności do:

  • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary.
  • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej,
  • osób. które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego.

Udział w programie stanowi jedną z form oddziaływań terapeutycznych i socjalizacyjnych adresowanych do sprawców przemocy w rodzinie, szczególnie tych. wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty lub które zostały skazane wyrokiem sądowym za przemoc w rodzinie, jak również wobec tych. które zidentyfikowały się jako sprawcy przemocy w rodzinie. W programie mogą wziąć udział także osoby, które rozpoznają u siebie problem z kontrolą własnych emocji, a także skłonność do agresji ora7. które pragną zdobyć umiejętności powstrzymywania się od reagowania agresją na sytuacje trudne w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji i grupowych spotkań o charakterze warsztatowym. W programie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu legnickiego, jak również osoby spoza powiatu. Program będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych oraz edukacyjnych, których celem będzie doprowadzenie do trwałej zmiany zachowania i postaw osób stosujących przemoc, co spowoduje ograniczenie ryzyka dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Przewiduje się realizację 60 godzin zajęć warsztatowych oraz 12 godzin konsultacji indywidualnych.

Program realizowany będzie przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia sfinansowane będą z dotacji przyznanej na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


Nabór osób chętnych do udziału w programie prowadzony jest przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie oraz zachowujące abstynencję od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy. ul. PI. Słowiański I.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 72 43 467 lub bezpośrednio u pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy, PI. Słowiański I, III piętro, pokój 355.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m