• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

PROGRAM – „WSPIERAJ SENIORA”

Wójt Gminy Miłkowice  informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Miłkowice  przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program bezpośrednio realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu  

Numer Infolinii  22 505 -11-11

Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8-21

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej .

Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.

Przyznanie usługi nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Serdecznie zachęcam Seniorów do pozostania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią i korzystania z usług ośrodka pomocy społecznej.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m