• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zamknietych dla 10 pracowników Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE
( szkolenia zamknięte dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach )

w związku z realizacją: przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach projektu pn.: „Gops Miłkowice – nowe otwarcie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro - na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

więcej...

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m