Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

 

DO DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NALEŻĄ:

1.     postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

2.     prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków pielęgnacyjnych,

3.     prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,

4.     zgłaszanie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych oraz naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne osób uprawnionych do świadczeń.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

1.     zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

2.     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

3.     świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,

4.     świadczenie rodzicielskie wchodzi w życie od 01.01.2016r.

 

 

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m