• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

BEZPŁATNA INFOLINIA WSPARCIOWA DLA KOBIET

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowym momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in w sytuacjach:

 • przeżywania silnego stresu,
 • obniżonego nastroju, depresji,
 • kłopotów w związku i relacjach z ludźmi,
 • trudności wychowawczych,
 • problemów w życiu zawodowym,
 • nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą,
 • uzależnienia,
 • doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

BEZPŁATNA INFOLINIA WSPARCIOWA DLA KOBIET

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zamknietych dla 10 pracowników Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE
( szkolenia zamknięte dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach )

w związku z realizacją: przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach projektu pn.: „Gops Miłkowice – nowe otwarcie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro - na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

więcej...

Bezpłatna Pomoc osobom będącym w KRYZYSIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Oferuje bezpłatną Pomoc osobom będącym w KRYZYSIE:

 • udział w terapii
 • poradnictwo pedagogiczne
 • podnoszenie wiary we własne siły
 • poprawa funkcjonowania w środowisku domowym i szkolnym

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 13:00 - 16:00
Wtorek 9:00 - 11:00
Czwartek 9:00 - 11:00
Piątek 11:00 - 14:00

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnychwedług poniższej specyfikacji.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Pełna treść dokumentu

2. Załącznik 1

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m