• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

Bezpłatna Pomoc osobom będącym w KRYZYSIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Oferuje bezpłatną Pomoc osobom będącym w KRYZYSIE:

 • udział w terapii
 • poradnictwo pedagogiczne
 • podnoszenie wiary we własne siły
 • poprawa funkcjonowania w środowisku domowym i szkolnym

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 13:00 - 16:00
Wtorek 9:00 - 11:00
Czwartek 9:00 - 11:00
Piątek 11:00 - 14:00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

 • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania
posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach ul. Wojska Polskiego 71.

DO POBRANIA:

 

Dystrybucja jabłek w ramach programu "Embargo"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach zaprasza do odbioru jabłek od 6 marca 2018r.

Do skorzystania z pomocy uprawnione są osoby korzystające z pomocy społecznej.

Prosimy o zabranie ze sobą torby na jabłka.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m