• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

Oddziaływania Korekcyjno-Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że rozpoczyna realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który skierowany jest w szczególności do:

  • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary.
  • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej,
  • osób. które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego.

Udział w programie stanowi jedną z form oddziaływań terapeutycznych i socjalizacyjnych adresowanych do sprawców przemocy w rodzinie, szczególnie tych. wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty lub które zostały skazane wyrokiem sądowym za przemoc w rodzinie, jak również wobec tych. które zidentyfikowały się jako sprawcy przemocy w rodzinie. W programie mogą wziąć udział także osoby, które rozpoznają u siebie problem z kontrolą własnych emocji, a także skłonność do agresji ora7. które pragną zdobyć umiejętności powstrzymywania się od reagowania agresją na sytuacje trudne w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji i grupowych spotkań o charakterze warsztatowym. W programie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu legnickiego, jak również osoby spoza powiatu. Program będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych oraz edukacyjnych, których celem będzie doprowadzenie do trwałej zmiany zachowania i postaw osób stosujących przemoc, co spowoduje ograniczenie ryzyka dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Przewiduje się realizację 60 godzin zajęć warsztatowych oraz 12 godzin konsultacji indywidualnych.

Program realizowany będzie przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia sfinansowane będą z dotacji przyznanej na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


Nabór osób chętnych do udziału w programie prowadzony jest przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie oraz zachowujące abstynencję od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy. ul. PI. Słowiański I.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 72 43 467 lub bezpośrednio u pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy, PI. Słowiański I, III piętro, pokój 355.

Komunikat Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach

 Komunikat Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach

z dnia 16 października 2020r.

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy!

Mając na uwadze rozwijającą się dynamicznie sytuację związaną z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informuję,

że od dnia 19 października 2020r. do odwołania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Bezpośrednio przy drzwiach będzie stał stolik gdzie będzie można zostawić wnioski lub pobrać druki w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Kontakt z GOPS możliwy jest za pośrednictwem:

tel 768871216

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skrytka ePUAP: gopsmilkowice

(-) Agata Mikulska

PROGRAM – „WSPIERAJ SENIORA”

Wójt Gminy Miłkowice  informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Miłkowice  przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program bezpośrednio realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu  

Numer Infolinii  22 505 -11-11

Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8-21

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej .

Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.

Przyznanie usługi nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Serdecznie zachęcam Seniorów do pozostania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią i korzystania z usług ośrodka pomocy społecznej.

SZKOLENIE NA ASYSTENTÓW RODZINY

Fundacja Dziecko i Rodzina ogłasza zapisy do trzeciej edycji Szkoły Asystentów Rodziny on- line. Jest to kurs przygotowujący do zawodu asystenta rodziny. Na naszej stronie można wypełnić formularz i przeczytać szczegóły o naszym kursie( program, cena itd.), który rozpoczyna się 2 października a kończy 20 grudnia. Zajęcia poza 30 godzinnymi praktykami, prowadzone są on- line.

Zajęcia są prowadzone w soboty, niedziele oraz wtorki i piątki – po południu. Ukończenie kursu, zaliczenie wszystkich piętnastu modułów i zdanie egzaminu końcowego oznacza wydanie certyfikatu uprawniającego do zawodu asystenta rodziny, zgodnie z decyzją Ministra rodziny, Pracy i Polityki społecznej 3/2017/Ar.

Zapraszamy- Formularz i więcej informacji na naszej stronie : http://fdir.org.pl/szkolenie/

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m